Emanuela

laborator de prajituri

Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 28 Septembrie 2020

Informații generale:

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare a noastra, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.laboratoremanuela.ro

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al site-ului nostru, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră astfel:

– Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și SC.ALEOMI LAB.SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra stării comenzii

– Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin e-mail sau sms, de comunicări comerciale privind produsele și serviciile noastre.

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom prelucra datele dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale.

 

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari:
– Furnizorilor de servicii de plată/bancare
– Furnizorilor de servicii de marketing
– Furnizorilor de servicii IT

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terțele persoane se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Drepturile dumneavoastră sunt:

– Dreptul de acces la datele cu caracter personal
– Dreptul la rectificarea datelor prelucrate
– Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor
– Dreptul la ștergerea datelor sau închiderea contului

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC.ALEOMI LAB.SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: officeemalab@gmail.com